Trường quốc tế TH School

Mr.Khoa: 0903 723 688

  • (024) 3971 8212
  • Fax: (024) 3971 8212
  • xaydungphuongdat@gmail.com

Mr.Tuấn: 0912 467 436

  • (024) 3971 8212
  • Fax: (024) 3971 8212
  • xaydungphuongdat@gmail.com

Trường quốc tế TH School

Trường quốc tế TH School

09:30 - 16/05/2018

Dự án trần nhôm, lam chắn nắng tại Trường quốc tế TH School

Chủ đầu tư: Tập đoàn TH

Địa chỉ: Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 100.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Clip-in & Multi B-shaped & Lam 132S

Tổng diện tích trần & Lam: 20.000m2